Membri fondatori / Founding members

Prof. univ. dr. habil. 

CRISTINA CHEVEREȘAN

Director

Google Scholar ResearchGate   CV

Cristina Chevereșan este profesor doctor abilitat la Universitatea de Vest din Timișoara, unde predă cursuri de literatură, cultură și civili­zație americană. Director al masteratului de Studii Americane, alumn și ambasador Fulbright, a fost visiting professor la Universitatea Ca’ Foscari din Veneția în 2019. A participat la cursuri de specializare la instituții prestigioase din străinătate precum Cornell University (School of Criticism and Theory), University College Dublin sau Salzburg Global Seminar. Seria de burse câștigate a culminat cu un stagiu de cercetare Fulbright Senior la Harvard University. A publicat nouă cărți în limbile română și engleză și numeroase articole, recenzii și interviuri în reviste naționale și internaționale. A coordonat editat și tradus o serie de alte volume. În 2020 a obținut premiul Cartea Anului pentru critică și istorie literară, eseu, acordat de filiala Timișoaraa Uniunii Scriitorilor. 

________________________________

Cristina Chevereșan, Professor Ph.D. Habil., teaches modern and contemporary American Literature, Culture and Civilization at the West University of Timişoara, Romania. She is the Director of the English Department’s American Studies M.A. Program and a member of several European and American scientific societies and professional associations (MLA, EAAS, ESSE, NEMLA, The Philip Roth Society, the Romanian Writers’ Union a. o.), as well as a Ca’ Foscari Venice Visiting Professor (August-October 2019). Past recipient of fellowships from the Salzburg Global Seminar, UCD Clinton Institute for American Studies, the Cornell School of Criticism and Theory, Fulbright Senior scholar (2010/2011 Harvard University research grant on ethnic American literature(s)) and Fulbright Ambassador (2013-2018, 2018-2023), she has published nine books in English and Romanian, as well as numerous articles in national and international journals, collected volumes, and the Romanian cultural press. She has translated and edited a dozen other volumes.

Lect. univ. dr. 

GABRIELA TUCAN

Secretar administrativ

Google Scholar ResearchGate   CV

Gabriela Tucan este lector universitar la Universitatea de Vest din Timișoara, unde predă cursuri de literatură modernistă americană, proză scurtă americană și scriere academică. Printre interesele sale de cercetare se numără naratologia cognitivă, abordări inovatoare în studiul prozei lui E. Hemingway și scrierea academică. Director-adjunct al masteratului de Studii Americane și membră a unor asociații științifice (MLA, SRSAA, ESSE, RAAS, The Hemingway Society), a participat la studii postdoctorale la Universitatea Ca’ Foscari, Veneția și la o mobilitate de cercetare la Zentrum für Lehre und Weiterbildung, Stuttgart, Germania. A publicat numeroase articole de cercetare în țară și în străinătate. Este autoarea unui studiu dedicat prozei lui E. Hemingway, A Cognitive Approach to Ernest Hemingway’s Short Fiction, publicat în 2021 la Cambridge Scholars Publishing.

________________________________

Gabriela Tucan is Senior Lecturer of English at the West University of Timișoara, Romania, where she teaches American Modernism, American Short Fiction, and Academic Writing. Her broader research interests cover Cognitive Narratology, innovative approaches to the study of E. Hemingway’s fiction, and Academic Writing. She is the Assistant Director of the English Department’s American Studies MA Program and member of a number of scientific associations (MLA, SRSAA, ESSE, RAAS, The Hemingway Society). She conducted post-doctoral research at Ca’ Foscari University in Venice in 2015 and is the recipient of a research mobility from Zentrum für Lehre und Weiterbildung, in Stuttgart, Germany. She has published book chapters in edited volumes and over twenty articles in her areas of interest both abroad and in Romania. She is the author of A Cognitive Approach to Ernest Hemingway’s Short Fiction (Cambridge Scholars Publishing, 2021).

Lect. univ. dr. 

ANA CRISTINA BĂNICERU

Secretar științific

Google Scholar ResearchGate   CV

Ana Cristina Băniceru este lector universitar la Universitatea de Vest din Timișoara, unde predă cursuri de literatură americană din secolul 19, poezie americană, literatură modernistă britanică și scriere academică. Printre preocupările sale de cercetare se numără naratologia, reprezentări ale goticului în literatură și cinematografie, cu preponderență în cele americane, și scrierea academică. A publicat numeroase articole de cercetare în reviste naționale și internaționale. De asemenea, a făcut parte dintr-un proiect internațional de tip SCOPES dedicat creării de competențe de scriere academică în învățământul universitar (LIDHUM).

________________________________

Ana Cristina Băniceru is a Lecturer Ph.D. at the West University of Timișoara, where she teaches American 19th Literature, American Poetry, British Modernism, and Academic Writing. Her broader research interests cover Narratology, Ecocriticism, Gothic Literature and Film, and Academic Writing. She published numerous articles in national and international journals and collected volumes. Also, she was part of an international SCOPES project: Literacy Development in the Humanities: Creating Competence Centers for the Enhancement of Reading and Writing as part of University Teaching (LIDHUM).

Asist. univ. dr. 

LOREDANA BERCUCI

Secretar științific

Google Scholar ResearchGate   CV


Loredana Bercuci este asistent universitar în cadrul Departamentului de limbi și literaturi moderne al Universității de Vest din Timișoara, unde predă Studii culturale americane, scriere academică și lingvistică aplicată. A obținut titlul de doctor în 2018, cu o lucrare despre reprezentarea traumei în autobiografii transmedia, în domeniul Studiilor americane. În 2016-2017, a fost bursieră Fulbright la Empire State College, State University of New York. Cercetarea Loredanei se axează pe traumă, adaptări transmedia, reprezentarea rasei în cultura americană și pe elemente de teorie critică, ultimele publicații în domeniu fiind “The Remaking of the Radical in the Harlem Renaissance: Claude McKay’s Home to Harlem” (Revista Canaria de Estudios Ingleses 84, 2022, 31-43) și “The Monsters among Us, or Decentering Whiteness in Contemporary American Visual Culture: Jordan Peele’s Get Out” (în Multicultural Discourses in Turbulent Times, ed. Alexandra Cotoc, Octavian More, Mihaela Mudure, Presa Universitară Clujeană, 2021, 45-58).

________________________________

Loredana Bercuci is assistant professor at the Department of Modern Languages of the West University of Timișoara, where she teaches American cultural studies, academic writing and applied linguistics. She holds a PhD in American Studies, with a focus on trauma and transmedia storytelling. In 2016-2017, she conducted research at Empire State College, State University of New York as a Fulbright grantee. Her research interests include trauma studies, adaptation studies, the representation of race in American popular culture, and critical theory.  Her most recent publications in the field are “The Remaking of the Radical in the Harlem Renaissance: Claude McKay’s Home to Harlem” (Revista Canaria de Estudios Ingleses 84, 2022, 31-43) and “The Monsters among Us, or Decentering Whiteness in Contemporary American Visual Culture: Jordan Peele’s Get Out” (in Multicultural Discourses in Turbulent Times, edited by Alexandra Cotoc, Octavian More, Mihaela Mudure, Presa Universitară Clujeană, 2021, 45-58).

Asist. univ. dr. 

ALEXANDRU ORAVIȚAN

Membru

Google Scholar ResearchGate   CV


Alexandru Oravițan este asistent universitar în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara, unde predă cursuri practice și seminare de limbă engleză și literatură americană. A participat la cursuri de specializare în sfera studiilor americane în străinătate (Salzburg Global Seminar). Este autorul cărții Within and Without the Metropolis. Foreground and Background in Post-9/11 Literature (Editura UVT, 2019), lucrare având la bază teza sa de doctorat susținută public în 2018. Este editor invitat a trei volume publicate în colecția Amfiteatru, seria Studii Americane, a Editurii UVT. A publicat capitole și lucrări în fluxul științific din țară și din străinătate. Scrie cronică literară pentru revista Orizont începând din anul 2014. 

________________________________

Alexandru Oravițan is Junior Lecturer Ph.D. at the West University of Timișoara, Romania’s Faculty of Letters, History and Theology, where he teaches PDE (Present- Day English) seminars and practical courses. He is the past recipient of a fellowship from the Salzburg Global Seminar. He is the author of Within and Without the Metropolis. Foreground and Background in Post-9/11 Literature (West University of Timișoara Press, 2019), based on his doctoral thesis. He is guest editor of three volumes published in the American Studies series at the West University of Timișoara Press. He has published book chapters and articles in both national and international peer-reviewed journals. Since 2014, he has contributed numerous book reviews to Orizont, a literary magazine of the Romanian Writers’ Union.

Membri onorifici / Honorary members

Prof. univ. dr. 

MIRCEA MIHĂIEȘ

Director onorific CSAM

Membri / Members

Prof. univ. dr. habil. 

DANA PERCEC

CV

Lect. univ. dr. 

DANA CRĂCIUN

CV

Lect. univ. dr. 

CLAUDIA DOROHOLSCHI

CV

Conf. univ. dr. 

GABRIELA GLĂVAN

CV

Asist. cerc. drd. 

RALUCA PETRUȘ

CV

Membri colaboratori / Collaborators