Contact

CSAM - Centrul de Studii Americane / American Studies Center

Sala 325 - etaj 3

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Universitatea de Vest din Timișoara

Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, jud. Timiș, România